Erhvervsklatring

Hvor det ikke er muligt eller for besværligt at opstille stillads er Rope-Access en oplagt mulighed.

Erhvervsklatring (Rope-Access) kan med fordel anvendes på:

Vindmøller, broer, siloer, tårne, Sportsarenaer, tagkonstruktioner specielle bygninger, kraner, antenner, master, skorstene og elevatorskakte.